BEDELOĞLU-1 BOATİLETİŞİM

Kaş limanı, Mavi bar karşısı
Kaş, Antalya, Türkiye
0 532 685 99 78 - Kpt. Mustafa SARICA

Kas harbour, opposite Mavi bar
Kas, Antalya, Turkey
+90 532 685 99 78 - Capt. Mustafa SARICA